Quy định bảo hành

1. Bảo hành miễn phí

 • Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu sản phẩm đó còn thời hạn bảo hành tính từ ngày giao hàng và hội đủ các điều kiện sau:
 • Xuất trình phiếu bảo hành và hóa đơn mua hàng hoặc biên nhận khi có yêu cầu bảo hành
 • Phiếu bảo hành phải được điền thông tin khách hàng và sản phẩm chính xác, đầy đủ.
 • Phiếu bảo hành phải còn nguyên vẹn, không chấp vá, bôi xóa, sửa chữa
  Tem bảo hành và tem niêm phong của sản phẩm còn nguyên vẹn.
 • Những hư hỏng kỹ thuật của sản phẩm được Trung tâm bảo hành xác nhận do lỗi của nhà sản xuất
 • Và các quy định khác của nhà sản xuất có ghi trên phiếu bảo hành kèm theo máy.

2. Những trường hợp không được bảo hành miễn phíHết hạn bảo hành hoặc vi phạm một trong những điều kiện bảo hành miễn phí.

 • Số series, model sản phẩm không phù hợp với Phiếu bảo hành.
  Khách hàng tự ý can thiệp vào sản phẩm hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành không được sự ủy nhiệm của công ty.
 • Sản phẩm hư hỏng do sử dụng không đúng hướng dẫn, mục đích, do thiên tai, rỉ sét, bể vỡ, do côn trùng hoặc động vật phá hoại…
 • Những trường hợp này chúng tôi sẽ sửa chữa có tính phí. Chí phí sửa chữa sẽ được thông báo cho khách hàng trước khi thực hiện.

3. Thông tin bảo hành
Khi sản phẩm bị lỗi, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đến các trung tâm bảo hành của chính hãng theo thông tin trên phiếu bảo hành.
Ngoài ra khách hàng có thể gọi vào trung tâm bảo hành của chúng tôi để được hỗ trợ.

0938595898