• Đặt biệt dùng nhiều ô cửa sổ để lấy sáng và gió tự nhiên cho ngôi nhà